Pauken voor Guy & Katia!

nieuwe pauken

 

Als trouw lid van de Belgian National Orchestra family vragen we uw aandacht en milde steun voor ons orkest, onze musici en een nog betere concertervaring voor u en al onze bezoekers. Dankzij de steun van onze talrijke vrienden in 2017, konden we niet één maar twee nieuwe contrabassen aankopen. We danken allen die daaraan hebben bijgedragen.

Juiste instrumenten van hoge kwaliteit zijn noodzakelijk voor een optimaal muzikaal resultaat. Binnen ons huis hechten we daarom bijzonder veel belang aan klankkwaliteit, zodat ons publiek bij elk concert maximaal kan genieten van een unieke klankervaring. Twee nieuwe klassieke barokpauken moeten onze paukenspelers Guy Delbrouck en Katia Godart in staat stellen de symfonieën van de Weense klassieke drievuldigheid – Mozart, Beethoven, Haydn – alle eer aan te doen.

We rekenen daarom op uw generositeit om zowel onze muzikanten te steunen als bij te dragen aan de toekomst van onze instelling. Uw bijdrage helpt ons om de € 12.000 op te halen die we nodig hebben voor deze aankoop! Met uw steun aan ons orkest geniet u bovendien van een fiscaal voordeel voor giften vanaf € 40.

Schrijf vandaag over op rekening IBAN BE22 0042 5033 1347 - BIC GEBABEBB Met vermelding van: ‘Pauken BNO’ + uw voor- en achternaam. Voor elke gift van 40€ of meer ontvangt u een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering.

Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Isabel Lowyck, onze Marketing Manager: Per telefoon op +32 2 552 04 69 of per e-mail op marketing@nationalorchestra.be